FR    NL

Voor deelnemers

Deelnemers aan seminaries of opleidingen die gebruik maken van eID seminar kunnen, nadat de organisator van het seminarie de deelnamegegevens heeft verwerkt, deze gegevens via deze website raadplegen. In de meeste gevallen is dat in de loop van de eerste werkdag die volgt op het seminarie.

Nadat u zich met behulp van uw elektronische identiteitskaart heeft aangemeld op deze website, krijgt u een lijst te zien van seminaries die u heeft gevolgd bij organisatoren van seminaries of opleidingen die gebruik maken van de eID seminar software. Per seminarie of opleiding staat vermeld:
  • Over welk seminarie het gaat, met vermelding van de naam, locatie, spreker en datum
  • De organisatie bij wie u het seminarie heeft gevolgd
  • Het aantal uur of punten waarvoor het seminarie in aanmerking komt voor de permanente beroepsvervolmaking

Tevens krijgt u een overzicht van het totaal aantal opleidingsuren of –punten die u reeds heeft gevolgd. Wie geen deelnameattest heeft ontvangen op het seminarie of de opleiding, kan dit via deze website afdrukken.

eID seminar is een product van het digitaal communicatiebedrijf Arofex | Contact | ©2009